Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 6 juli in de omgeving van de luchthaven van Zaventem met werkzaamheden aan de brug van de Luchthavenlaan (N211) over de E19, zo heeft de Vlaamse overheid donderdag meegedeeld. De werken zullen de komende weken met heel wat verkeershinder gepaard gaan.

Van 6 juli tot en met 15 augustus wordt de verouderde brug over de autoweg aangepast en hersteld. In die periode wordt zware verkeershinder verwacht. Er zal immers maar één in plaats van twee rijstroken beschikbaar zijn, zowel in de richting van Melsbroek en Brucargo als in de richting van Vilvoorde. Om de hinder te beperken, worden de werken aan de brug gespreid over de zomermaanden van 2009, 2010 en 2011. Dan is er gewoonlijk minder verkeer.

De werkzaamheden aan de brug zullen gedeeltelijk samenvallen met de aanleg van een nieuwe oprit en een nieuwe afrit van de E19, van 3 augustus tot eind oktober. Het verkeer op de Luchthavenlaan wordt dan over versmalde rijstroken geleid. Maar omdat altijd twee rijstroken behouden worden, zal de hinder voor het verkeer beperkt blijven.

De werken kaderen in de ontsluiting van de luchthaven, zo staat in de mededeling. Dit project moet de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op het verkeersknooppunt van de Luchthavenlaan, de Haachtsesteenweg (N21) en het op- en afrittencomplex "Vilvoorde-Luchthavenlaan" van de E19 verbeteren. Half 2010 start de aanleg van de nieuwe opritten van de E19 richting Antwerpen.