Het valt nog af te wachten of Nederland de Belgen zomaar de toegang tot de coffeeshops kan ontzeggen. In 2006 lokte de Nederlandse minister van Justitie al een proefproces uit door de gemeente Maastricht toe te laten om een verkoopsverbod aan buitenlanders in te voeren, bij wijze van experiment.

In juli 2006 sloot burgemeester Gerd Leers coffeeshop Easy Going omdat die toch buitenlanders toeliet. De coffeeshopeigenaar ging daarop in beroep en kreeg van de bestuursrechter in Maastricht gelijk. Die oordeelde dat zo’n verkoopserbod in strijd was met het discriminatieverbod in de Grondwet. Coffeeshophouders mogen geen onderscheid maken in nationaliteit.

 

De burgemeester van Maastricht stapte daarop naar de Raad van State. Die vroeg dan weer aan het Europese Hof van Justitie om uitleg, onder meer of zo’n verbod in strijd is met het Europees verdrag over vrij verkeer van diensten en goederen. Of Nederland zijn plannen doorzet, zal dus voornamelijk afhangen van die uitspraak. Maar die komt er vermoedelijk niet voor 2011.