De christelijke en socialistische vakbonden reageren afwijzend op het voorstel van het VBO om de pensioenen aan te passen aan de stijgende levensverwachting. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw heeft het over een cynische boodschap en vindt dat het VBO aan de realiteit voorbijgaat. Volgens zijn ACV-collega Luc Cortebeeck moeten er nu andere prioriteiten worden gelegd.

De berekening van de pensioenen is momenteel gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Het Verbond van Belgische Ondernemingen wil ook het gemiddeld aantal jaren dat mensen nog leven na hun 65ste in rekening brengen. Volgens het VBO is dat nodig om de pensioenen betaalbaar te houden.Door de leeftijdscoëfficiënt zal het maandelijks bedrag dat een gepensioneerde ontvangt iets lager liggen. Dat moet volgens het VBO een aanmoediging zijn om langer aan het werk te blijven.

Onze wettelijke pensioenen zijn te laag en moeten verbeterd worden. Iedereen met enige realiteitszin is het daarover eens. Niet zo het VBO, reageert de socialistische vakbond ABVV. 'Dit is wel een zeer cynische boodschap vooraleer de officiële pensioenconferentie van start gaat en op een ogenblijk dat er 200.000 werklozen bijkomen, dat bedrijfsleiders aankondigen dat de zware kloppen deze zomer nog zullen vallen, dat bedrijven gretig gebruik maken van allerlei vormen van tijdskrediet en economische werkloosheid', stelt voorzitter De Leeuw.

Hij wijst erop dat langer werken misschien kan voor sommige beroepen. 'Maar wat met zware beroepen, met mensen die op hun 14de begonnen te werken, met nachtarbeiders?', vraagt De Leeuw. 'In zijn analyse besteedt hij ook absoluut geen aandacht aan de evolutie op de arbeidsmarkt, waar de laatste 30 jaar veel meer werkende vrouwen waren dan vroeger. Zal men die nu bestraffen?', zegt de ABVV-voorzitter.

De Leeuw vindt ook dat het VBO aan het echte probleem voorbijgaat. 'De financiering van de pensioenen is inderdaad een probleem, maar zal niet opgelost worden door iedereen die dat psychologisch en fysisch nog aan kan langer te doen werken of door de angst voor de toekomst op te drijven, zodat wie het kan betalen naar tweede en derde pensioenpijlers zal overstappen en het wettelijk pensioen dus compleet in de verdrukking zal komen', luidt het.

Het VBO haalt bovendien één deelprobleem uit de context van het hele werkgelegenheidsbeleid. 'Ballonnetjes oplaten in de komkommertijd gebeurt wel vaker maar dit ballonnetje heeft last van de hittegolf', besluit De Leeuw.

Ook de christelijke vakbond ACV is het oneens met het VBO. 'Er moet nu vooral voor werkgelegenheid worden gezorgd', verklaarde ACV-topman Luc Cortebeeck aan de VRT-nieuwsredactie. 'We moeten de werkloosheid tegengaan en niet de fout maken van het vorige Generatiepact en het alleen maar over bruggepensioneerden en gepensioneerden hebben. We moeten het de volgende jaren over de werkgelegenheid hebben. Daarmee lossen we het probleem op', zegt Cortebeeck.