Blokkade distributiecentrum Gullegem opgeheven
Foto: Belga

De melkveeboeren die twee dagen lang het Lidl-distributiecentrum blokkeerden in Gullegem, hebben hun actie donderdagmiddag rond half een afgeblazen. Net op hetzelfde moment werd bekendgemaakt dat er nationaal een akkoord was tussen de distributiesector, de zuivelindustrie en de landbouwers.

 

De aanleiding voor het afblazen van de blokkade was echter het bezoek van een deurwaarder die de landbouwers een exploot onder de neus duwde.

'De deurwaarder kwam vanmorgen rond negen uur en dreigde met dwangsommen van 2500 euro per vrachtwagen die niet binnen werd gelaten, maar we kwamen overeen dat we nog actie zouden voeren tot half een', zegt José Ryckebosch, woordvoerder van de actievoerders.

Het merendeel van de actievoerders in Gullegem waren boeren uit Doornik, Komen en andere gemeenten net over de taalgrens.

De Vlaamse landbouwersorganisaties Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) en de federatie van de distributiesector Fedis bereikten donderdagmiddag een akkoord over een toeslag op melkprijzen. Het gaat om twee cent per liter geleverde melk. Het Waalse Fugea weigert nog altijd het akkoord te ondertekenen. Het akkoord zal uitgevoerd worden onder voorwaarde dat de acties van de Waalse boeren stoppen.

De leden van Fedis engageren zich ertoe om voor elke liter consumptiemelk die door hen aangekocht wordt, een bedrag van 14 eurocent ter beschikking te stellen aan de Belgische melkveehouderij. De toeslag zal bij de huidige melkprijzen neerkomen op een uitbetaling van bij benadering 2 cent per liter geleverde melk. 

 'Wij willen geen zeker communautair debat op gang brengen. Deze oplossing is er voor alle Belgische boeren. Wij respecteren de houding van onze Waalse collega’s maar wij denken dat we onze verantwoordelijkheid moesten opnemen', zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond.

Het kortetermijnakkoord werd afgesloten voor een periode van 6 maanden met ingang vanaf 1 juli 2009. Hoewel het akkoord pas uitgevoerd wordt wanneer alle blokkades zijn opgeheven, sluit Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Fedis, niet uit dat er voor de Vlaamse melkveehouders naar een oplossing kan gezocht worden.