VBO pleit voor pensioenhervorming
Foto: jimmy kets
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit ervoor om de pensioenen aan te passen aan de stijgende levensverwachting. 'Op die manier blijven de pensioenen in de toekomst betaalbaar', zegt directeur-generaal Pieter Timmermans. Dat schrijft De Morgen donderdag.

De werkgeversorganisatie vraagt dat bij de berekening van de pensioenen het gemiddeld aantal jaren dat mensen na hun 65ste levensjaar nog leven, in rekening wordt gebracht.

Nu wordt alleen gekeken naar het aantal gewerkte jaren. 'Dat systeem moet je aanvullen met een leeftijdscoëfficiënt', zegt Pieter Timmermans.

De maatregel, die in Zweden en Italië al werd ingevoerd, zou op termijn een temperend effect hebben op de pensioenuitgaven.

Omdat mensen almaar langer leven, zal het pensioen bij elke aanpassing aan de levensverwachting over een steeds langere periode worden uitgesmeerd, waardoor het maandelijks pensioengeld daalt. 'Het bedrag dat je maandelijks krijgt, zal daardoor wat lager liggen dan vandaag. Als je dat wilt voorkomen, zul je langer moeten werken', zegt Timmermans. Het VBO vindt ook dat gebruikers van tijdskrediet aan het einde van de loopbaan langer moeten werken.

De christelijke vakbond ACV liet al weten niets te voelen voor het voorstel. Voorzitter Luc Cortebeeck zegt dat er nu andere katten te geselen zijn. De eerste prioriteit is jobs creëren, luidt het.