Adecco niet naar correctionele rechtbank verwezen voor discriminatie

De Brusselse raadkamer heeft dinsdag beslist interimbedrijf Adecco niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. De raadkamer oordeelde dat het Adecco niet kon doorverwijzen omdat het gerechtelijk onderzoek in het Frans was gevoerd en niet in het Nederlands.

De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich immers in Nederlandstalig gebied, aldus de raadkamer. De advocaten van de burgerlijke partijen kondigden al aan in beroep te gaan. Ondertussen liet het CGKR weten dat het zich vooralsnog geen burgerlijke partij stelt in de zaak.
 
Adecco wordt beschuldigd van discriminatie omdat het werkzoekenden van allochtone origine niet naar een reeks bedrijven doorstuurde. De zaak kwam in 2001 aan het licht toen een ex-werknemer van Adecco naar het Centrum voor Gelijheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) stapte. 
 
Een gerechtelijk onderzoek wees uit dat minstens in een aantal Adecco-kantoren gegevens werden bijgehouden over de etnische afkomst van werkzoekenden, en dat bedrijven die geen allochtone werknemers wensten de code 'BBB' kregen. Die stond voor 'Bleu, Blanc, Belge', een verwijzing naar het Belgische koeienras Belgisch Blauw-Wit.
 
Volgens Adecco gebeurde alles op vraag van de bedrijven zelf en is de wantoestand sindsdien aangepakt. Desondanks vraagt het Brusselse parket dat het bedrijf zou verwezen worden naar de correctionele rechtbank. Ook Kif Kif, SOS Racisme en de socialistische vakbond ABVV, die zich burgerlijke partij hadden gesteld, vroegen de verwijzing.
 
Dinsdag besloot de raadkamer dat die verwijzing er niet komt omdat het gerechtelijk onderzoek in het Frans was gevoerd, terwijl dat in het Nederlands had moeten gebeuren. De hoofdzetel van Adecco bevindt zich immers in Nedrerlandstalig gebied, oordeelde de raadkamer.
 
De advocaten van Kif Kif, SOS Racisme en het ABVV toonden zich zeer teleurgesteld over de beslissing van de raadkamer en kondigden al aan in beroep te gaan. Het is nog maar de vraag of de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier zal kunnen beoordelen voor het verjaard is. De verjaring treedt immers in september in.
 
Ondertussen heeft het CGKR laten weten dat het vooralsnog niet van plan is zich burgerlijke partij te stellen in de zaak. Het CGKR had dat tot nu toe niet gedaan omdat het in 2001 een audit had laten uitvoeren bij Adecco waaruit bleek dat er geen sprake was een bedrijfspolitiek om allochtonen te weren. 
 
Maandag meldde Kif Kif in een persbericht dat het Centrum van mening zou veranderd zijn en toch overwegen om zich burgerlijke partij te stellen. "Dat was een voorbarig bericht", zegt Eef Peeters, woordvoerster van het CGKR. "Er zijn gesprekken geweest maar een dergelijke beslissing moet door onze raad van bestuur genomen worden en dat is nog steeds niet gebeurd. Waarom Kif Kif dat plots zo meldt, is mij onduidelijk."