Het federaal parket wil de Somalische piraten die de Pompei gekaapt hebben in België vervolgen. Zes leden van de Belgische federale politie zijn al onderweg om het schip te onderzoeken en de tienkoppige bemanning te ondervragen.

Het federaal parket is van bij het begin van de kaping, op 18 april, betrokken bij het dossier. 'Misdrijven die gepleegd worden op een schip dat onder Belgische vlag in internationale wateren vaart, worden beschouwd als misdrijven die op Belgisch grondgebied gepleegd worden', zei federaal procureur Johan Delmulle.

'Bovendien is er een speciale wet van 1928 die specifiek piraterij strafbaar stelt. Het Belgische gerecht is dan ook bevoegd voor wat er met de Pompei en haar bemanning is gebeurd en zal er alles aan doen om de piraten te vervolgen.'

Bewijzen tegen piraten

Zo is er onmiddellijk een team speurders van de Brusselse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) op het onderzoek gezet. Die hebben processen-verbaal opgemaakt van elke ontwikkeling in de kaping.

'We hebben steeds de voorrang gegeven aan de onderhandelingen',  ging procureur Delmulle verder, 'maar tegelijkertijd ging het onderzoek verder. Zo zijn opnames gemaakt van alle telefoongesprekken met de piraten en hun tussenpersoon, zijn alle mogelijke bewijzen verzameld en zijn alle elementen bijeengezocht die kunnen leiden tot de identificatie van de piraten.'

Intussen zijn vier speurders van de Brusselse FGP en twee leden van het gerechtelijk labo van de federale politie al vertrokken, samen met de tien Belgische militairen die de Pompei in haar veilige haven zullen vervoegen. De speurders zullen de bemanning ondervragen en het schip onderzoeken op vingerafdrukken, DNA-sporen en alle andere elementen die nuttig kunnen zijn.

'Vermoedelijk waren er een tiental piraten aan boord', zei federaal procureur Delmulle nog. 'Als we er in slagen hen te identificeren, zullen we hen internationaal laten seinen via Interpol en zodra een van hen ergens wordt opgepakt, zullen we zijn uitlevering vragen. De piraten riskeren in België tot 15 jaar cel voor de kaping en nog eens tot 30 jaar cel voor de gijzelneming. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin het onderzoek ongetwijfeld moet gevoerd worden, meen ik toch dat er een reële kans bestaat dat we minstens een aantal piraten zullen kunnen identificeren.' 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig