Tijdens de kaping van de Belgische steenstorter Pompei en de gijzeling van haar bemanning is op elk moment geprobeerd de veiligheid van de bemanning te verzekeren. Dat zegt Jaak Raes, de directeur van de het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Een militaire tussenkomst is niet wenselijk geacht, ook al zijn Belgische militairen in de regio poolshoogte gaan nemen. Het schip staat nu wel onder bescherming van een Grieks fregat en tien Belgische militairen zullen het in een veilige haven vervoegen.

'De nadruk heeft steeds gelegen op de veiligheid van de bemanning en de snelle vrijlating van het schip', zegt Raes. 'Daarom zijn alle kansen gegeven aan de onderhandelingen. Die werden gevoerd tussen een tussenpersoon van de piraten in Somalië en een onderhandelaar van de Tijdelijke Vereniging Pompei, bijgestaan door gespecialiseerde agenten van de federale politie. Alle contacten werden naderhand geanalyseerd om de onderhandelingen verder in goede banen te leiden.'

Geen militaire tussenkomst

Minister van Defensie De Crem bevestigt wel dat Belgische militairen in de regio poolshoogte zijn gaan nemen. 'Er is een observatieteam naar Djibouti gestuurd om de verzameling van informatie te vergemakkelijken. Eenmaal alle nuttige en nodige informatie bijeengeraapt was, is dat team teruggekeerd. Een militaire tussenkomt op zee om het schip uit handen van de piraten te bevrijden, bleek niet wenselijk en is dan ook niet overwogen.'

Eenmaal duidelijk was dat het schip zou vrijgegeven worden, heeft Defensie wel een team van tien militairen, bij wie een arts, samengesteld. Dat is op weg naar de regio.

'Het was de bedoeling dat dat team aan boord van de Pompei zou gaan om het te beschermen tegen nieuwe kapingen', zegt minister De Crem. 'Dat zou enkel gebeuren als we niet konden rekenen op de bescherming van Atalanta, de militaire veiligheidsoperatie van de Europese Unie in de regio. Omdat de Pompei nu onder bescherming staat van een Grieks fregat van Atalanta en op weg is naar een veilige haven, zullen de tien Belgische militairen het schip in die veilige haven vervoegen.'

Het heeft wel wat moeite gekost om bescherming van Atalanta te krijgen, geeft minister De Crem toe. 'We hebben tweemaal een vraag moeten stellen en hebben heel wat contacten gehad met de verschillende partners. Iedereen was zeer bereidwillig maar gezien de omvang van het gebied waarin Atalanta opereert, was het vooral een probleem om een beschikbaar schip te vinden.'
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig