Upgrade voor Code Buysse
Foto: belga
 De commissie-Buysse heeft de bestaande Code Buysse - een reeks voorschriften over behoorlijk bestuur voor niet-beursgenoteerde ondernemingen - uitgebreid tot de Code Buysse 2. Die bevat onder meer aanbevelingen rond interne controle en risicobeheer, en een gepaste remuneratie. 
De Code Buysse is een hulpmiddel voor niet-beursgenoteerde ondernemingen om winstgevende en duurzame groei te kunnen bewerkstelligen. De eerste Code Buysse werd in september 2005 gepubliceerd en was volgens baron Paul Buysse, die de commissie van de Code Buysse voorzit, een unicum in de wereld.
 
"Door de snel wijzigende socio-economische omgeving en de vele reacties hadden we heel wat materiaal om de code bij te werken", aldus baron Buysse. De code moet bruikbaar zijn voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. De ‘upgrade’ van de code werd vandaag voorgesteld tijdens een persconferentie van de ondernemersorganisatie Unizo en haar Franstalige zusterorganisatie UCM.
 
De Code Buysse 2 is in vergelijking met zijn voorganger beknopter, puntiger en met klare richtlijnen voor ondernemers en shareholders. "We zijn afgestapt van de lange teksten", klinkt het. De commissie van de code verwacht de komende maanden veel reacties te krijgen, waarna eind dit jaar de Code Buysse 2 gefinaliseerd kan worden. Aan de uitbreiding en update van de code werd door commissievoorzitter Buysse en de commissieleden acht maanden gewerkt.
 
Unizo, mede-initiatiefnemer van de code, adviseert de kmo-ondernemers de Code Buysse 2 te implementeren, onder meer via de oprichting van adviesraden. In Vlaanderen komen er ook nieuwe rondetafelgesprekken om de principes van behoorlijk bestuur in de praktijk toe te passen. Unizo-zusterorganisatie UCM doet hetzelfde in Franstalig België, zodat de code een nationaal draagvlak heeft.
 
Unizo en UCM zullen de implementatie van de Code Buysse begeleiden met verschillende projecten. 
Meer informatie over de Code Buysse 2 op de website www.codebuysse.be.