Ziezo, er zijn nu al één miljard hongerige mensen

In 2008 stond de teller op 963 miljoen mensen met honger. In 2009 is de kaap van het miljard overschreden, meldt de FAO (de Wereld Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) in haar jaarlijkse rapport over voedselonzekerheid in de wereld. “Dit jaar hebben we het hongerfenomeen op sommige dagen zien toenemen met enkele miljoenen mensen per dag”, zegt Josette Sheeran van het Wereldvoedselprogramma van de VN. Ze gaat verder: “Ik weet dat het budget dat nodig is om deze trend te keren niet gering is. Maar het gaat om minder dan één procent van de fondsen van de wereldwijde economische herstelplannen die momenteel op tafel liggen. En dat terwijl de strijd tegen honger even belangrijk is voor de politieke stabiliteit op onze planeet.”

 

In 2000 spraken alle wereldleiders unaniem en ééndrachtig af om het aantal hongerige mensen (toen nog 800 miljoen mensen) te halveren tegen 2015. Doelstelling nummer 1 van de zogenaamde ...

Niet te missen