De toename van de werkloosheid in Vlaanderen versnelt nog. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers die de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, dinsdag bekend maakte. In mei waren er 23,2 procent meer werklozen dan in mei vorig jaar. Het gaat om een stijging met 35.000 werklozen.
 

Sinds november vorig jaar neemt het aantal werklozen in Vlaanderen toe: aanvankelijk voorzichtig (+0,2 procent in november en +3,9 procent in december) tot +15 procent in februari en +23 procent in mei. Vooral jongeren zijn het slachtoffer van de economische recessie. Bij de min 25-jarigen zijn er ruim 44 procent meer werkloos. De werkloosheidsgraad, dat is het aantal werkzoekenden op de totale bevolking op actieve leeftijd, bedraagt nu 6,49 procent.