Vanaf november 2010 zou van bank veranderen op acht bankwerkdagen moeten kunnen, terwijl dat nu nog tot 30 dagen kan duren. Dat hebben minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne en gedelegeerd bestuurder Michel Vermaerke van Febelfin bekendgemaakt.

  Wie in de toekomst van bank wil veranderen met zijn zichtrekening en daaraan verbonden betalingsdiensten, zal dat sneller, eenvoudiger en gratis kunnen. Terwijl momenteel de consument het leeuwendeel van de stappen moet ondernemen, zullen vanaf november dit jaar de banken zelf de meeste taken op zich nemen.

      
Momenteel is iemand die zijn zichtrekening bij een andere bank wil openen vaak zowat een maand in de weer. Hij moet driemaal bij de oude of nieuwe bank langs en moet bovendien alle formaliteiten zelf vervullen, zoals het opvragen van informatie over de bestaande domiciliëringen, de schrapping van de debet- en kredietkaarten en het informeren van zijn werkgever en sociale uitkeringsinstellingen over zijn nieuw rekeningnummer.
      
Bankverhuisdocument
 
Volgens de nieuwe bankverhuisdienst moet de consument louter de nieuwe bank inlichten dat hij van de dienst gebruik wil maken en moet hij daarvoor een bankverhuisdocument ondertekenen. Nadien is het aan de betrokken banken om alle verrichtingen te doen.
 
De nieuwe bank opent dus zelf een rekening, vraagt kaarten aan, vraagt informatie op bij de oude bank, voert alle domiciliëringen en doorlopende en memo opdrachten in en bezorgt de klant de nodige documenten om derden in te lichten. De oude bank moet de nieuwe bank de nodige informatie verschaffen en schrappingen doorvoeren.
      
November
 
Het nieuwe systeem gaat in vanaf november. In een eerste fase zullen de banken nog gedeeltelijk manueel werken, waardoor van bank veranderen nog een veertiental bankwerkdagen in beslag zal nemen. Een jaar later, wanneer een en ander geïnformatiseerd zal zijn, is het de ambitie dat dit op acht bankwerkdagen mogelijk zou zijn, aldus Van Quickenborne.
      
Spaarrekeningen horen niet in het systeem, al hoopt minister Van Quickenborne dat dit in de toekomst wel nog het geval kan zijn. De bankverhuisdienst is gratis voor de klant. Sinds 2007 zijn banken overigens al verplicht het afsluiten van zicht- en spaarrekeningen gratis te maken. Eventuele kosten als gevolg van fouten door de banken, vallen ten laste van de banken.
      
Het engagement om het nieuwe systeem toe te passen, geldt volgens Vanmaerke voor alle leden van Febelfin. Het gaat daarbij om alle retailbanken, op uitzondering van Deutsche Bank.