De Gentse softwareontwikkelaar Bruno Lowagie is boos omdat hij, volgens hem onterecht, socialezekerheidsbijdragen moet betalen. En dus plant hij een 'softwareboycot' van de Belgische overheid.

We lazen het verhaal over de Belgische 'tax rebel' op de Engelstalige website ZDNet, die zich baseerde op de blog van Lowagie zelf (blog is daar overigens de afkorting voor 'Bruno Lowagie's Online Gazette') .

De Gentenaar vertelt er hoe hij braafjes zijn inkomsten uit Adsense-advertenties van Google had aangegeven bij de belastingen. Met onverwachte gevolgen: de sociale zekerheid (RSVZ) bestempelde hem plots als een zelfstandige en eist nu 9.000 euro aan achterstallige bijdragen.

Maar Lowagie houdt een wapen achter de hand in zijn strijd met de Belgische bureaucratie: zijn openbronsoftware iText, die onder meer gebruikt wordt om allerlei digitale documenten, zoals pdf-bestanden, te kunnen bewerken. De Gentenaar wil in de volgende versie van zijn software een bepaling inbouwen die het gebruik ervan verbiedt aan de Belgische overheid.

Lees het artikel in ZDNet

Lees de blogpost van Bruno Lowagie