De krant De Morgen heeft de namen bekendgemaakt van mensen die moeten vertrekken in het kader van het herstructureringsplan dat eind vorig jaar werd aangekondigd. Het gaat onder meer om columnist Bernard Dewulf, onderzoeksjournalist Georges Timmerman, chef sport Hans Vandeweghe, chef opinie Bert Bultinck, journaliste Thea Swierstra en fotograaf Filip Claus. Chef cultuur Dirk Remmerie krijgt een andere functie bij Het Laatste Nieuws.

In totaal worden 13 werknemers ontslagen en stappen er 2 vrijwillig op. Naast journalisten gaat het om 3 eindredacteurs, 2 lay-outers en nog 2 fotografen. De werknemers beslissen maandag om 15 uur tijdens een personeelsvergadering hoe ze zullen reageren.

Onder journalisten wordt alvast zwaar geschokt gereageerd. Er wordt onder meer gesproken van "een afrekening" met journalisten die zich sinds de aankondiging van het collectief ontslag eind vorig jaar voluit hebben ingezet voor de verdediging van de personeelsbelangen.

Vakbondsafgevaardigde Georges Timmerman was degene die tijdens de onderhandelingen de personeelsdelegatie leidde. Hij is ook gewezen voorzitter van de redactieraad. Ook Bert Bultinck, de huidige voorzitter van de redactieraad moet de laan uit, evenals Hans Vandeweghe, ook een vakbondsafgevaardigde die mee onderhandelde. "De kans is klein dat er maandag een krant gemaakt wordt", aldus een journalist die anoniem wil blijven.

In de oorspronkelijke plannen die eind vorig jaar bekendgemaakt werden moesten 26 van de 96 jobs bij De Morgen verdwijnen. Tijdens onderhandelingen werd dit aantal teruggebracht tot 15. Op 27 april dienden de vakbonden nog een stakingsaanzegging in uit protest tegen het feit dat er onevenredig veel beschermde werknemers geviseerd werden. Oorspronkelijk werden 5 beschermden met ontslag bedreigd. Dit aantal werd teruggebracht tot 3. De CAO over het collectief ontslag werd vrijdag getekend.