Dexia betaalt dit jaar tussen de 500 en 600 miljoen euro voor staatsgarantie
Foto: belga
De staatswaarborg die Dexia kreeg, kost het bedrijf tussen de 500 en 600 miljoen euro dit jaar. Dat verklaarde gedelegeerd bestuurder Pierre Mariani woensdag op de aandeelhoudersvergadering.
Dexia kreeg in de herfst van vorig jaar de nodige waarborgen van de overheid om het bedrijf toe te laten op de interbancaire markt geld te kunnen ophalen. Die waarborgen kostten Dexia in het eerste kwartaal 80 miljoen euro. Voor het volledige jaar zou de kostprijs 500 à 600 miljoen bedragen, aldus Mariani.

Hij legde ook de link met het besparingsplan - 200 miljoen euro dit jaar - om een deel van deze kosten te compenseren.  Daarnaast kreeg Dexia nog een staatswaarborg voor "financial products", die het bedrijf dit jaar zowat 80 miljoen zal kosten en 150 miljoen volgend jaar.
 
Verschillende overheden hebben Dexia vorig jaar ook een kapitaalverhoging van 6 miljard euro toegekend, maar dat kost het bedrijf niets, preciseerde voorzitter Jean-Luc Dehaene.

De sfeer op de algemene vergadering is opvallend rustig en ontspannen. Van taferelen zoals bij Fortis is geen sprake. Enkele vakbondsafgevaardigden van Dexia deelden aan de ingang een open brief uit, waarin ze een pleidooi hielden om de positie van het verloningscomité te herzien. Uit de zaal zelf kwam er nog geen kritiek op de verloning van Dehaene en Mariani.

Er zijn enkele honderden aandeelhouders opgedaagd, die onder meer moeten stemmen over de kwijting van de bestuurders over 2008 en over de benoeming van het nieuwe bestuur.
 
Splitsen
 
Dexia opsplitsen en probleemdochter FSA onderbrengen bij de Franse tak, was vorig jaar bij de reddingsoperatie geen optie. Dat antwoordde voorzitter Jean-Luc Dehaene op de vraag van een aandeelhouder. Die merkte op dat FSA indertijd de groep binnengebracht was via Dexia Crédit Local en dat de Belgen zich bij de reddingsoperatie "hebben laten rollen".
 
 Dehaene zei  dat er voor een splitsing een akkoord moest worden gevonden dat aanvaardbaar was voor beide partijen. "Binnen de raad van bestuur zijn er evenveel Fransen als Belgen, de ene groep kan dus niet haar wil opleggen aan de andere (...) Het idee van een splitsing en om de rommel elders onder te brengen zou weinig of geen kans hebben gemaakt."
 
Hij  wees er ook op dat er bij de reddingsoperatie sprake was van een gezamenlijke Frans-Belgische-Luxemburgse waarborg "die gold voor de groep".
 "Bij mijn aantreden als voorzitter leek het mij nuttiger om de groep als geheel aan te pakken, anders riskeerden alle onderdelen apart over de kop te gaan", verklaarde Dehaene. Hij merkte ook nog op dat destijds, toen FSA winsten genereerde, er binnen de raad van bestuur zelf op aangedrongen was om het Amerikaanse filiaal op groepsniveau te brengen.
 
 Gedelegeerd bestuurder Pierre Mariani had eerder al laten verstaan dat de beslissing om FSA te verkopen (aan Assured Guarantee, nvdr) unaniem werd genomen door de huidige raad van bestuur. Zijn voorganger Axel Miller zou eerder verklaard hebben dat onder zijn leiding niet alle bestuurders zo'n verkoop steunden.
 
Dividend
 
Op de vraag van een (gemeentelijke) aandeelhouder of er over het boekjaar 2009 een dividend zou worden uitgekeerd en hoe groot dat zal uitvallen, antwoordde Dehaene laconiek: "Vraagt u dit aan Madame Soleil?".
 
CEO Mariani zei op zijn beurt dat indien er over het volledige boekjaar winst wordt gemaakt, de vraag van een dividend zeker zal worden overwogen. "Ik besef hoe belangrijk het dividend is voor de gemeentelijke financiën."
 
Maar hij herhaalde, net als bij de voorstelling van de kwartaalresultaten woensdagvoormiddag, niet te kunnen voorspellen wat het financieel resultaat dit jaar zal zijn.
 
Een andere aandeelhouder vroeg zich af wat de intrinsieke waarde is van het Dexia-aandeel. De intrinsieke waarde is het totale nettoactief gedeeld door het aantal aandelen. Ook op deze vraag kon Mariani geen eenduidig antwoord geven. "Alles hangt af van de obligatieportefeuille, die momenteel moeilijk te waarderen valt." De intrinsieke waarde van het aandeel schommelt volgens de topman tussen de 1,5 euro en 8 euro, afhankelijk van de verliezen op de portefeuille.