CD&V wil dat de Vlaamse regering aan gezinnen een aanvullende gezinstoeslag geeft. Dat heeft CD&V-voorzitster Marianne Thyssen zondag gezegd op de gezinsdag van haar partij in Bobbejaanland.

De Vlaamse christendemocraten houden elk jaar een gezinsdag. Deze keer kleurde Bobbejaanland voor de gelegenheid oranje. Meer dan 2.000 leden zakten af naar het Kempense Lichtaart.

Met de verkiezingen in aantocht was het voor de CD&V-kopstukken een ideale gelegenheid om zich te tonen. Kris Peeters, Jean-Luc Dehaene, Pieter De Crem, Steven Vanackere, enzovoort. Allen waren ze present. Jean-Luc Dehaene probeerde samen met Marianne Thyssen voor de camera's zelfs de nieuwste attractie in het pretpark uit: King Kong. 

Tijdens haar speech benadrukte Thyssen dat de CD&V de gezinspartij bij uitstek is. Ze stelde er 'de zevensprong voor het gezin' voor, met de aanvullende Vlaamse gezinstoeslag als een van de speerpunten. 

Kinderbijslagen zijn nog altijd een federale bevoegdheid. De Vlaamse christendemocraten willen die bevoegdheid wel regionaliseren, maar anderzijds willen ze de staatshervorming, die daarvoor nodig is, niet afwachten. Volgens Thyssen zal de dialoog over de staatshervorming overigens in de eerste plaats gaan over het jobbeleid en over de hervorming van de financieringswet.

In afwachting moet Vlaanderen werk maken van een aanvullende gezinstoeslag, zoals ook sp.a-viceminister-president Frank Vandenbroucke al in een licht andere vorm voorstelde. 'Niets belet ons om zelf een aanvullende Vlaamse gezinsbijslag te organiseren. We kunnen dat doen naar het voorbeeld van de Vlaamse zorgverzekering, zodat alle Vlamingen evan kunnen genieten, ook de Vlaamse Brusselaars', verklaarde Thyssen.

De voorzitster blijft ondertussen wel geloven in een staatshervorming. Dat recentelijk een onderzoek aangaf dat de Franstalige publieke opinie wel degelijk openstaat voor meer autonomie noemde Thyssen een belangrijke ommekeer en het bewijs dat de communautaire inspanningen van de CD&V niet vergeefs zijn geweest. 'Daarop kunnen we voortbouwen', luidde het.

Met de huidige economische crisis pleitte Thyssen ook voor budgettaire voorzichtigheid. 'Sommige politici kunnen nog heel wat leren van de gang van zaken in een doorsnee gezin. CD&V aanvaardt niet dat we boven onze stand gaan leven en de factuur doorschuiven naar de kinderen die we hier zien rondlopen'.