In Sint-Genesius-Rode is politieke spanning ontstaan over de keuze van de taal waarin de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen zullen worden verstuurd. De omzendbrief-Peeters schrijft voor dat deze brieven eerst in het Nederlands worden verstuurd, waarna de Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen opvragen. In het verleden bleven de Franstaligen in diverse faciliteitengemeenten de brieven volgens taalaanhorigheid sturen.
'In het schepencollege van vorige week wou de Franstalige meerderheid een beslissing over het drukken van de oproepingsbrieven. Ik eiste echter vooraf een beslissing over de taal waarin de brieven zullen worden verstuurd. Hierover weigerde men te praten. Wij hebben het punt daarom op de gemeenteraad van 12 mei geplaatst om er een stemming over uit te lokken', aldus de Vlaamse schepen Anne Sobrie. 
      
Onder meer omdat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de oproepingsbrieven verstuurden in de taal van de geadresseerde, weigerde Vlaams minister Marino Keulen in vier faciliteitengemeenten, waaronder Sint-Genesius-Rode, de voorgedragen burgemeester te benoemen. Toen Rode bij de federale verkiezingen in 2007 de brieven toch op de correcte manier verstuurde benoemde hij Myriam Rolin wel tot burgemeester.
 
Vraag is welke houding Rolin dit keer gaat aannemen. De brieven moeten uiterlijk rond 22 mei worden verstuurd.