HANS GEYBELS SCHRIJFT NAMENS VLAAMSE BISSCHOPPEN EEN BRIEF NAAR HOOFDREDACTIE ‘GOEDELE’.

Geachte mevrouw Liekens

Geachte heer Ilegems

 

Namens de Vlaamse bisschoppen wil ik mijn ongenoegen uiten ten aanzien van het jongste nummer van Goedele, meer bepaald over het gebruik van hosties. Het gebruik van hosties is voor de katholieke Kerk een brug te ver. Ook al gaat het niet om echte – en zeker om niet-geconsacreerde – hosties, dan nog blijven ze een wezenlijk symbool uit het katholieke geloof en de liturgische praxis.

Nog meer onaanvaardbaar is het misbruik van de woorden van Christus zelf “Neem en eet, dit is mijn lichaam” – ze vormen immers de kernwoorden uit de eucharistie. U begrijpt wellicht dat zoiets bijzonder pijnlijk is voor christengelovigen.

Via de pers heeft Goedele te kennen gegeven geen reclamestunt te beogen en zelfs in alle artikels respect te betuigen voor alle religies. Dit staat dan wel in flagrante tegenspraak met de cover en vooral met het misbruik van de hostie.

Wij zijn ervan overtuigd dat het misbruik van centrale religieuze symbolen niet bevorderlijk is voor de uitbouw van een harmonieuze samenleving en zouden u willen vragen respect op te brengen voor de diepste overtuigingen van mensen. Dat is geen censuur en doet ook geen afbreuk aan de vrije meningsuiting, maar het is wel een oproep tot respect en fijngevoeligheid.

De bisschoppen vinden dat het zoeken naar een vredevol samenleven in een pluralistische maatschappij, waar ruimte is voor diverse opvattingen, niet gebaat is met reclameacties die duidelijk een geloofsovertuiging of levensbeschouwing negatief raken in haar kernsymbolen.

Waar we in onze tijd en samenleving nood aan hebben, is een respectvol omgaan met elkaar. Dit respect geldt voor allen, voor alle godsdiensten en levensbeschouwingen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Geybels, woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels en van de Bisschoppenconferentie van België.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in