Het systeem van de publieke financiering van politieke partijen kan behouden blijven, maar de hoogte van de dotaties aan de partijen kan best verminderd worden. Dat bleek zondag tijdens een debat in De Zevende Dag (Eén) tussen Wouter Beke (CD&V), Freddy Willockx (sp.a), Frank Vanhecke (Vlaams Belang) en Boudewijn Bouckaert (LDD).

Beke verdedigde het systeem door te verwijzen naar de hoge kosten van de campagnes in het verleden en de grijze zone die destijds bestond door de giften van bedrijven. Over de hoogte van de dotaties aan de partijen kan volgens de Senator wel gediscussieerd worden. Met het terug invoeren van giften door bedrijven moet men volgens hem zeer voorzichtig zijn.

Voor Freddy Willockx kunnen de toelagen aan de partijen best gedifferentieerd worden en dient gekeken te worden op welke manier het geld besteed wordt, onder meer aan fractiewerking en studiedienst. De hoogte van de toelage kan volgens hem best naar beneden.

Vanhecke vindt het bedrag van de toelagen aan de partijen, 2 miljard euro, "niet meer behoorlijk". Hij pleitte voor een halvering van het totaal. Dat partijen enkel door de overheid gefinancierd kunnen worden, noemde hij perfide. Hij verwees naar de procedure die momenteel loopt om de financiering van het Vlaams Belang te schorsing. "Het Vlaams Belang wordt op die manier fysiek uitgeschakeld", luidde het. Wat giften van bedrijven betreft, wees hij erop dat bedrijven enkel machtspartijen steunen.

Boudewijn Bouckaert meende dat de eenzijdige financiering door de overheid een gevaar voor manipulatie inhoudt. Hij pleitte voor het optrekken van de som die particulieren aan een politieke partij mogen schenken van 500 euro nu tot 2.000 euro. De partijen hebben dan ook meer aandacht voor de leden, aldus de LDD’er. Voor hem dienen de bedragen van de toelagen verminderd te worden en is er nood aan meer transparantie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig