Op een congres in Charleroi heeft Ecolo zondag opgeroepen tot een ecologische omvorming van de economie om de crisis te bestrijden. Dit is een andere weg dan de socialisten en liberalen voorstaan, zei co-voorzitter Jean-Michel Javaux.

"De Europese sociaal-democraten dachten dat ze hun modernisering konden realiseren via het liberalisme en niet via de ecologie. Maar voor ons gaat de modernisering van de economie, net zoals voor de socialisten en liberalen, via ecologie en het is tijd dat de sociale en economische actoren zich daar bewust van zijn", stelde Javaux.

De partij pleit voor investeringen in groene sectoren, waarbij drie doelstellingen nagestreefd worden: de creatie van duurzame jobs in België, regulering van de financiële sector en een sociale justitie.

Ecolo pleit onder meer voor massale investeringen in het openbaar vervoer, duurzame mobiliteit, energie-efficiënte gebouwen, steun aan de non-profit en de sociale economie, en tegen beursspeculatie en investeringen in belastingsparadijzen. Er dient een scheiding te komen van de verschillende bankactiviteiten, en de bevoegdheid inzake werk, energie en milieu moet op hetzelfde beslissingsniveau samengebracht worden.

Javaux zei verheugd te zijn dat de ecologisten niet langer alleen in de woestijn preken. In enkele jaren is tot zijn tevredenheid een veel bredere basis ontstaan waarop de ecologische omvorming van de economie kan rekenen.

Terwijl Europees Open Vld-kopstuk Guy Verhofstadt zondag nog pleitte voor een niet-fossiele economie, vindt Javaux de ecologische omvorming van de economie het meest evidente recept om uit de crisis te geraken.
Ecolo pleit voorts voor een grondige revolutie van de politieke zeden na de aanhoudende polemieken die Wallonië de jongste jaren gekend heeft. De ecologisten zijn niet deugdzamer dan anderen, maar hebben zich regels opgelegd die evenwaardig zijn aan de verantwoordelijkheden die hen worden toevertrouwd, luidde het.