De Union des Francophones (UF) zal erop toezien dat de rechten van de Franstalige partijen inzake het aanplakken van verkiezingsaffiches gerespecteerd worden in de rand rond Brussel. Dat heeft Vlaams parlementslid en UF-lijsttrekker in Vlaams-Brabant, Christian Van Eyken, zondag verklaard in een reactie op de beslissing van Halle om enkel Vlaamse partijen toe te laten op de gemeenteborden.

UF wijst er nog op dat de gemeente Affligem enkele dagen geleden besliste om Franstalige affiches met blanco affiches te overplakken. Woensdag verklaarde Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Marino Keulen in een antwoord op een vraag van Van Eyken dat het aanplakken van verkiezingsaffiches vrij was en niet onderworpen aan de taalwetgeving.

UF zal daarom alles in het werk stellen opdat de regels zouden nageleefd worden. Ze zal alle beroepsmiddelen inroepen als de praktijken in de twee gemeenten voortduren.