De meerderheidsfractie Open Vld-GMB-sp.a-LVB vraagt dat Jo Vanderstraeten, die recent overstapte van Open Vld naar LDD, ontslag neemt als schepen. Vanderstraeten, die voorzitter was van de financiële vzw van Open Vld Vlaams-Brabant, wees bij zijn overstap op illegale praktijken waarbij deze partij provinciale dotaties voor de partijfractie in de provincieraad gebruikt voor de huidige kiescampagne van het Vlaams parlement.

"Door zijn overlopen distantieert Vanderstraeten zich van het beleid en het Open Vld-programma waarvoor hij oorspronkelijk verkozen was en zet hij zichzelf buiten de meerderheid in Merchtem", klinkt het bij de meerderheidsfractie.

"Een schepen die overloopt naar een andere partij kan niet door de gemeenteraad worden afgezet, maar Vanderstraeten moet thans zelf de politieke eerlijkheid hebben om ontslag te nemen."

"Door over te lopen bedroog hij de Merchtemse kiezer, door schepen te blijven zou hij ook de LDD-kiezers bedriegen", luidt het nog.