Wie 'Hof van Eden' zegt, denkt daarbij dankzij talloze schilderijen en prenten aan een groen, vruchtbaar landschap waarin Adam en Eva zorgeloos ronddartelden, tot ze een fout maakten. Maar de werkelijkheid is volgens de Sunday Times anders. Uit een genetische studie blijkt namelijk dat de wieg van de mensheid zich eigenlijk bevond lag in een dor, droog, onaantrekkelijk stukje zuidelijk Afrika, langs de grens tussen Namibië en Angola.

In die streek (waarvan de coördinaten 12.5 graden O en 17.5 graden Z bedragen) leven nu de Bosjesmannen, of San, die mogelijk het dichtst staan bij Adam en Eva en van wie het klikgeluid dat karakteristiek is voor hun taal volgens sommigen een rechtstreeks overblijfsel is van de oorspronkelijke menselijke spraak.

Dat blijkt uit de grootste studie van Afrikaanse genetica die ooit werd ondernomen. De vorsers, onder leiding van Sarah Tishkoff van de universiteit van Pennsylvania, bestudeerden de genen van meer dan 3.000 mensen in 121 van de 2.000 bevolkingsgroepen in Afrika. Daaruit bleek om te beginnen dat de genetische diversiteit op dat continent groter is dan op om het even welke andere regio op aarde.

Volgens dr. Tishkoff  was het uitgangspunt van de studie de stelling dat de oudste bevolkingsgroep de grootste genetische diversiteit zou vertonen en dat die afneemt naarmate bevolkingsgroepen migreren. De conclusie: 'Het brongebied voor migratie in Afrika lag in de streek waar nu de San leven. Dat wordt weerspiegeld in de grote mate van diversiteit binnen die bevolkingen.'

Of de San zelf misschien zijn geïmmigreerd uit een andere Hof van Eden is uit dit onderzoek niet gebleken 'maar is wel een mogelijkheid', aldus Tishkoff.