Belangstellenden die hun bloemen zondag neerleggen bij het Canadese bevrijdingsmonument in Apeldoorn, zien hun bijdrage al snel opgaan in de groeiende bloemenzee. Voorbijgangers die alle achtergelaten boodschappen willen lezen, zijn daar flinke tijd zoet mee. Ook zondag trekt de onheilsplek in Apeldoorn nog veel belangstelling.

Veel mensen laten in hun boodschappen en gesprekken hun onmacht en ongeloof blijken. Het bevrijdingsmonument achter hun rug lijkt daarvan een symbool. Het beeld heft ogenschijnlijk radeloos de handen ten hemel. Bij het drama op Koninginnedag in Apeldoorn kwamen zeven mensen, inclusief de dader, om het leven. 

De afgelopen dagen legden mensen ook sporadisch bloemen neer bij De Naald, waartegen de zwarte Suzuki donderdag tot stilstand kwam nadat hij zich door de mensenmassa had geboord. Die bloemen zijn daar zondag weggehaald. Wat bij De Naald resteert, zijn de verwrongen restanten van het hekwerk en een verzoek om bloemen bij het tegenoverliggende bevrijdingsmomument neer te leggen.

Op de kruising rijdt het verkeer gewoon verder, al kijken automobilisten en hun passagiers nadrukkelijk om zich heen. Het asfalt waarover zij rijden, vertoont nog de stille getuigen van het drama van donderdag en het daaropvolgende sporenonderzoek door de autoriteiten.

Andere resten van Koninginnedag 2009, zoals de tribunes en versierselen langs de Loolaan, zijn zondag verdwenen. Op een steenworp afstand van de onheilsplek lijkt de zondag een zondag als alle andere in Apeldoorn.