De Koninklijke Schenking, de openbare instelling die een deel van het patrimonium van de Belgische koninklijke familie beheert, heeft in 2008 bijna 13.000 euro aan subsidies ontvangen dankzij het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. De cijfers zijn raadpleegbaar op de website belpa.be, die een overzicht geeft van alle Belgische begunstigden van het GLB.

De Koninklijke Schenking beheert onder meer de Koninklijke Serres in Laken en het kasteel van Belvédère. Vorig jaar ontving het 12.892 euro van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Dat is evenwel een pak minder dan wat bijvoorbeeld de Britse koningin ontving. Zij kreeg in 2008 meer dan 500.000 euro aan Europese landbouwsubsidies.

In België ontvangen voedingsbedrijven het meeste geld uit het ELFPO. Zo kreeg Beneo-Orafti vorig jaar 43,170 miljoen euro, terwijl Cosucra 27,566 miljoen euro ontving. In de suikerindustrie kreeg Sucden 26,198 miljoen euro. OCMW's en liefdadigheidsinstellingen krijgen dan weer waren om aan de minder bedeelden uit te delen.

Belpa.be publiceert sinds vrijdag 1 mei de namen van alle begunstigden van het GLB en de bedragen die ze ontvangen. Het doel daarvan is, luidens een bericht op de site, 'de subsidies in het kader van de landbouwpolitiek transparanter maken' en 'de sociale controle op de toegekende sommen versterken'.

Alle 27 de EU-lidstaten zijn verplicht dergelijke transparantie aan de dag te leggen. Elk jaar moeten ze op 30 april de lijst met alle begunstigden en de toegekende sommen openbaar maken.