Het aantal mensen met Mexicaanse griep in Europa is tot 49 gestegen. Dit heeft het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zondag in Stockholm meegedeeld. Onder de tien nieuwe gevallen zijn er zeven in Spanje, één in Duitsland, één in Ierland en het eerste geval in Italië.

Vijf mensen werden in de Europese Unie met het virus besmet zonder dat ze in een regio vertoefden die sterk getroffen is door de ziekte.

Volgens het ECDC zijn wereldwijd 780 gevallen van Mexicaanse griep bevestigd, waarvan 476 in Mexico. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève heeft berichten tegengesproken dat het gemuteerde virus A/H1N1 minder gevaarlijk is dan tot dusver aangenomen werd.

'De ontwikkeling van een virus is niet te voorzien', zei Michael Ryan, directeur bij de WHO. Een pandemie is nog altijd mogelijk. 'We moeten ervan uitgaan dat fase 6 bereikt kan worden, ook al hopen we dat dit niet gebeurt.' Momenteel is het volgens hem onnodig alarmfase 5 tot het hoogste peil, fase 6, te brengen. 

De WHO kondigde ook aan dat ze een voorraad van zowat 2,4 miljoen doses antigriepmiddelen aanlegt voor 72 Länder die door armoede of een gebrekkige infrastructuur het meest gevaar kunnen lopen bij een pandemie. Dit is louter een voorzorgsmaatregel, zo werd in Genève gezegd.