Tien procent van de Vlaamse bevolking heeft etnisch-culturele roots, maar dat wordt niet weerspiegeld in de kieslijsten. Dat is de conclusie van een studie van het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Uit het onderzoek blijkt dat de Europese lijsten, waar 22 zetels te verdelen vallen voor België, het best scoren met 9,5 procent van de kandidaten die tot een minderheid behoren. Voor het Brussels Parlement bedraagt het percentage etnisch-culturele minderheden op Vlaamse lijsten 9 procent. De lijsten voor het Vlaams parlement dragen de rode lantaarn: slechts 4 procent van de effectieve kandidaten en de opvolgers behoort tot een minderheid.

Bij de lijsten voor het Vlaams parlement, scoort de SP.A het meest divers met 20 kandidaten. Daarna volgen Groen! (12), Open VLD (9), CD&V (7), NV-A (4) en VB (0). Politici met Maghrebijnse roots zijn het best vertegenwoordigd want maken 38 procent van de etnisch-culturele minderheden op de kieslijsten uit. Politici van Turkse origine volgen op de tweede plaats, met 29 procent.

In totaal staan 74 kandidaten uit een etnisch-culturele minderheid op de verschillende lijsten, goed voor 5 procent van alle kandidaten die opkomen op 7 juni. Volgens het Minderhedenforum is er vooruitgang geboekt sinds de vorige regionale verkiezingen van 2004, toen 46 minderheidskandidaten op de lijsten stonden, maar is een afspiegeling van de samenleving nog veraf. Het Minderhedenforum vreest dan ook dat voor een "evenredige deelname van etnisch-culturele minderheden aan de politiek nog een lange weg af te leggen is".

Het forum roept de kiezers op "kleurig" te stemmen en te kiezen voor bekwame politici met een diverse achtergrond.

Voor zijn onderzoek gebruikte het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, de lijsten met effectieven en opvolgers van CD&V, Groen!, N-VA, Open Vld, SP.A en Vlaams Belang. Lijst Dedecker werd niet opgenomen in de telling omdat er nog te weinig gegevens bekend zijn over de lijsten. De telling gebeurde op basis van een schatting aan de hand van naam- en visuele herkenning.