Sloopwerken in Doel opnieuw stilgelegd
Foto: blg
Het Gentse Hof van Beroep heeft opnieuw een sloopverbod opgelegd in Doel. Dat hebben de advocaten Matthias Storme en Igor Rogiers donderdagavond vernomen van de griffie.

De zaak gaat terug tot 3 september 2007 toen de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde op eenzijdig verzoekschrift van enkele Doelenaars het verbod opgelegde om nog woningen in Doel te slopen en dit onder een dwangsom van 2,5 miljoen euro per inbreuk.

Op 18 januari 2008 werden de vorderingen van de inwoners van Doel door dezelfde rechtbank echter afgewezen en mocht de Maatschappij Linkerscheldeoever de sloopwerken voortzetten.

Met het arrest van het Hof van Beroep wordt opnieuw een sloopverbod opgelegd. Daarmee volgt de rechtbank de stelling dat de sloop in een woongebied, hetgeen Doel volgens het gewestplan nog altijd is, onwettig is.

Het actiecomité Doel 2020 betreurt dat niet gewacht werd met de sloop tot deze procedure definitief voorbij was. De voorbije maanden zijn immers heel wat woningen in Doel afgebroken. Volgens het actiecomité werden daarbij systematisch de meest waardevolle en historische huizen vernietigd, terwijlde krotten bleven staan.