Vlaams Belang pleit voor 'flexibiliteitspact'
Bruno Valkeniers (links) en Filip Dewinter Foto: Photo News
Het Vlaams Belang lanceert op 1 mei drie voorstellen: een flexibiliteitspact tussen werknemers en werkgevers, de invoering van een babybonus en het vrijstellen van sociale lasten voor ontslagvergoedingen.

Dat kondigde partijvoorzitter Bruno Valkeniers zondagnamiddag op de familiedag in Antwerpen. Filip Dewinter hekelde dat de immigratiekraan wagenwijd opgedraaid wordt op een moment van economische crisis.

Dat het Vlaams Belang net op 1 mei zijn familiedag houdt, is voor Dewinter geen toeval. Het Vlaams Belang is bij uitstek een sociale volkspartij die zich afzet tegen zowel het roofdierkapitalisme als tegen het hangmatsocialisme, luidde het aan de volgens hem zowat 5.000 militanten.

Met de huidige crisis pleit het Vlaams Belang pleit voor een groot intersectorieel en interprofessioneel akkoord van alle maatschappelijke actoren dat uitmondt in een pact. Dat Vlaams flexibiliteitspact moet duidelijk stellen dat deregulering van arbeidsvoorwaarden en flexibilisering altijd gecompenseerd moet worden door meer flexibiliteit voor de gezinnen. "Onregelmatige werkuren waarom niet, maar flexibiliteit van de werkgever bij bijvoorbeeld ziekte van een kind", zei Valkeniers in zijn 1 meitoespraak.

De partij wil ook dat de huidige geboortepremie van 1.130 euro voor het eerste kind en 850 euro voor de volgende vervangen wordt door een Vlaamse "babybonus" van 2.000 euro per geboorte zonder onderscheid van de rang. Om het kind maximale kansen te geven in het leven koppelt het Vlaams Belang aan de babybonus een systeem van generatiesparen. Via een fiscaal gunstig stelsel van jongerensparen, naar analogie met het pensioensparen, moeten de ouders gestimuleerd worden om een spaarpotje op te vouwen voor hun kinderen.

Tenslotte vraagt het Vlaams Belang dat de ontslagvergoedingen vrijgesteld worden van sociale bijdragen. "Een job verliezen is al erg genoeg, de staat moer er niet aan verdienen", meende Bruno Valkeniers. 

In zijn toespraak hekelde de partijvoorzitter het cordon sanitair. Als dat verdwijnt, "zal het gedaan zijn met de warrige politiek van de Belgische compromissen of de onnatuurlijke coalities, die tot gevolg hebben dat er in dit land geen rekening gehouden wordt met onze toekomst".

Vlaams boegbeeld Filip Dewinter vond het een "pure schande dat de traditionele partijen de immigratiekraan wagenwijd open draaien op een moment van economische crisis. Iedere nieuwe vreemdeling neemt niet alleen de job af van een Vlaamse arbeider of bediende maar kost de Vlaamse belastingbetaler handenvol geld".

De immigratie-invasie heeft volgens hem de voorbije decennia alleen maar geld, veel geld gekost: "Alleen al aan werkloosheidsvergoedingen voor vreemdelingen betalen wij jaarlijkse meer dan 500 miljoen euro". Hij wees ook op de kosten voor de opvang van asielzoekers (487 mio), de kinderbijslag voor vreemdelingenkinderen in het buitenland (45 mio), het Vlaams positieve discriminatiebeleid inzake tewerkstelling (22 mio) en de gezondheidszorgen voor illegalen (38 mio).
 
"Vreemdelingen die hier nooit gewerkt hebben en nooit een bijdrage hebben geleverd tot de sociale zekerheid hebben wat ons betreft geen recht op een werkloosheidsvergoeding of kinderbijslag of sociale huisvesting of ocmw-steun", klonk het. Een waterdichte immigratiestop is voor Filip Dewinter het enige middel om de vreemdelingen buiten en de tewerkstelling binnen onze grenzen te houden.