Tijdens zijn 1 mei-toespraak in Leuven heeft Vlaams viceminister-president Frank Vandenbroucke gepleit voor een verdubbeling van de Vlaamse schooltoelage. Op die manier zullen gezinnen die het financieel moeilijk hebben, in staat zijn de facturen in het secundair onderwijs tot de laatste euro te betalen. Zo komt er een Vlaamse aanvullende gezinstoeslag bovenop de federale kinderbijslag.
De verdubbeling van de Vlaamse schooltoelage is één van de punten uit het Durfplan waarmee SP.A naar de kiezer trekt op 7 juni. Een groot deel van de speech van Vandenbroucke was aan dat plan gewijd. 'Het Durfplan is geen verzameling loze beloften. Wij gaan niet voor praat. Wij gaan voor resultaat', luidt het.
      
Hij pleit er ook voor dat de Vlaamse regering de 'pas zou versnellen' en meer en sneller investeert. 'We stellen dus voor dat er een turbo wordt gestoken in het vergunningsbeleid van de Vlaamse regering, waarmee we gedurende twee jaar grote en belangrijke investeringsprojecten van algemeen belang veel sneller beginnen uitvoeren.' Niet eender wat, klonk het, maar zinvolle investeringen waarmee de toekomst wordt voorbereid.
      
Vandenbroucke brak ook een lans voor begrotingsorthodoxie. Als we de federale sociale zekerheid sterk willen houden, dan moet de begroting in orde zijn. Elke euro moet twee keer worden omgekeerd en er moeten prioriteiten worden gekozen, zegt hij.