Het sociaal conflict bij Cytec zit weer muurvast. Woensdag in de vroege ochtend werd nochtans een voorakkoord bereikt over een sociaal plan voor het ontslag van 165 van de 550 werknemers, maar donderdagnamiddag zijn de onderhandelingen weer afgesprongen omdat de directie weigerde in te gaan op de vraag van de vakbonden om de lijst van personen te geven die zullen ontslagen worden.

"Wij vrezen dat de directie deze herstructurering wil misbruiken om zich te ontdoen van vakbondsmilitanten en anderen die de afgelopen maanden actief hebben deelgenomen aan acties in het bedrijf. De lijst van 15 beschermde werknemers die men wil ontslaan kregen we wel en wijst alleszins in die richting. We weigeren mee te werken aan de opheffing van hun bescherming. Aan de hand van de algemene lijst willen we ook nagaan of de ontslagcriteria die we hebben afgesproken gerespecteerd zijn", aldus Van der Smissen.

Directie en vakbonden gingen donderdagnamiddag dus zonder resultaat uit elkaar. "Zolang men ons die lijst niet geeft is er van een akkoord geen sprake", aldus Van der Smissen. Er is voorlopig geen nieuwe afspraak gemaakt. Het voorakkoord kwam woensdagochtend zeer moeizaam tot stand met de hulp van een sociale bemiddelaar en nadat 4 directieleden meer dan 17 uren gegijzeld waren geweest in een bedrijfskantoor. Dinsdag werd er ook de hele dag gestaakt door de werknemers.