Op 7 juni trekken we naar de stembus. Daarom zetten we alvast de meest gestelde vragen over de Vlaamse verkiezingen op een rijtje.

1. Waarom trekken we naar de stembus?

 Op 7 juni 2009 vinden de regionale verkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement wordt verkozen voor een periode van vijf jaar, en kan niet voortijdig ontbonden worden. Het Vlaams Parlement wordt daarom een legislatuurparlement genoemd.
De verkiezing van het Vlaams Parlement valt samen met de verkiezing van het Europees Parlement. Ook de verkiezingen voor het Waals Parlement en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden op dezelfde dag georganiseerd.
De verkiezing van de zes Brusselse leden van het Vlaams Parlement wordt op dezelfde dag georganiseerd als de verkiezing van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zijn wel twee aparte verkiezingen.
 
 
2. Wat is het Vlaams Parlement?
 
België is onderverdeeld in drie gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap) en drie gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
 
In principe heeft elke gemeenschap en elk gewest een parlement. Maar aan de Vlaamse kant valt het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap samen in één parlement: het Vlaams Parlement.
Het Vlaams Parlement telt 124 leden, waarvan er 118 verkozen worden in het Vlaams Gewest en zes in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
De Brusselse leden van het Vlaams Parlement wonen niet in het Vlaamse Gewest en mogen niet deelnemen aan stemmingen in verband met gewestaangelegenheden. Aan stemmingen over gemeenschapsaangelegenheden nemen zij wel deel.
 
 
3. Hoe wordt het parlement verkozen?
 
Het Vlaams Parlement wordt verkozen volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. De zetels worden verdeeld over de partijen in verhouding tot het aantal stemmen dat elke partij heeft behaald.
De evenredigheid is niet helemaal absoluut. De verkiezingen worden namelijk georganiseerd in kieskringen. Zowel de voordrachten van de partijen, als de (evenredige) verdeling van de zetels gebeuren dus eigenlijk per kieskring.
Het Vlaams Parlement wordt verkozen in 5 Vlaamse provinciale kieskringen, en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (6e kieskring). In elke kieskring geldt een kiesdrempel van 5%. De zetels worden uitsluitend verdeeld onder de lijsten die in hun kieskring 5% van de geldig uitgebrachte stemmen behaald hebben.
 
 
4. Wat zijn de kieskringen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement?
 
* Kieskring Antwerpen (33 zetels)
* Kieskring Vlaams-Brabant (20 zetels)
* Kieskring Limburg (16 zetels)
* Kieskring Oost-Vlaanderen (27 zetels)
* Kieskring West-Vlaanderen (22 zetels)
* Kieskring Brussel (6 zetels)
 
 
5. Wie kan stemmen?
 
Iedereen met de Belgische nationaliteit die 18 jaar oud is en die zijn stemrecht niet ontnomen is. Hij of zij moet ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten. Wie 18 wordt op 7 juni 2009 moet ook gaan stemmen. In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen.