De ministerraad is het donderdag eens geraakt over een bijkomende rist maatregelen die het maximaal behoud van banen en het zo veel mogelijk terugdringen van ontslagen moet bewerkstelligen. In de feiten komt het neer op een systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

In totaal worden er drie maatregelen genomen. Het gaat om een formule van collectieve tijdelijke arbeidsduurvermindering, een nieuwe formule van tijdelijke deeltijdarbeid met aanvullende uitkering en – voor bedienden - een nieuwe tijdelijke regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van het arbeidscontract.  

Dat laatste komt neer op een systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Om de toorn van de vakbonden niet op te roepen, kreeg de maatregel echter een andere naam. Aan het bediendestatuut zelf wordt niet geraakt.

De maatregelen worden dit jaar van toepassing en kunnen eenmaal worden verlengd tot 30 juni 2010, in functie van onder meer de evolutie van de crisis.  

De vakbonden reageren koeltjes op de beslissing. De teneur luidt dat het plan de verdienste heeft dat het er is.

Het ACV hoopt dat het plan ontslagen kan helpen voorkomen, maar blijft het koppelen aan de globale discussie over het statuut arbeiders-bedienden. Het onderscheid in statuten is immers onrechtvaardig en niet meer van deze tijd.

Het BBTK neemt akte van de beslissing van de regering en is blij dat de maatregelen genomen zijn zonder te raken aan de wet op de arbeidsovereenkomsten zodat het bediendestatuut behouden blijft.

Het VBO reageert positief op de beslissing. 'Het principe van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden (maximum 16 weken) is verworven, weliswaar onder een andere naam. De naam van het kind is echter van geen belang, wel dat de baby gezond en levensvatbaar is en geen weken of maanden in de couveuse van de paritaire comités moet belanden', zegt Pieter Timmermans, de directeur-generaal van de werkgeversorganisatie.