In het oosten van Congo zijn 100.000 mensen die hun huis ontvlucht zijn voor het geweld in hun streek, blootgesteld aan aanvallen van Rwandese rebellen en van het leger. Dat heeft Human Rights Watch (HRW) donderdag meegedeeld.

De mensenrechtenorganisatie roept de Verenigde Naties op, "dringende maatregelen te nemen" om de burgers te helpen.

"Meer dan 100.000 ontheemde burgers in Lubero, in de provincie Noord-Kivu, hebben dringend bescherming nodig tegen de aanvallen van Rwandese milities en de Congolese troepen", zo luidt het in een communiqué.

Kinshasa en Kigali zijn op 20 januari een grootschalig offensief gestart tegen de Huturebellen van de Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Maar sinds de Rwandese troepen zich eind februari hebben teruggetrokken, vinden er regelmatig schermutselingen plaats tussen het Congolese leger en de rebellen, en dat gaat volgens HRW ten koste van de burgers.

"Weinig gedisciplineerd en niet of nauwelijks betaald, hebben sommige elementen in het Congolese leger huizen geplunderd en in brand gestoken, burgers arbitrair opgepakt en oogsten gestolen", luidt het.