Politiebaas Fernand Koekelberg verliest, bij wijze van tijdelijke ordemaatregel, gedurende twee maanden vier van de elf verantwoordelijkheden die hij als commissaris-generaal heeft. 

 De commissaris-generaal verliest voor twee maanden de volgende verantwoordelijkheden:

- De activiteiten van de directies en diensten die rechtstreeks onder hem ressorteren, coördineren.

- Het geheel van directies en diensten en de activiteiten van de algemene directies coördineren. Hiertoe organiseert hij regelmatig overleg met de directeurs-generaal en ziet hij erop toe dat de informatie op een optimale en wederkerige wijze doorstroomt tussen hem en de directeurs-generaal, evenals tussen de directeurs-generaal onderling.

- De nodige audits met betrekking tot de werking en de doeltreffendheid van de federale politie uitvoeren.

- De public relations van de federale politie verzekeren.

 

De volgende verantwoordelijkheden behoudt hij:

- Het nationaal veiligheidsplan voorbereiden en zijn uitvoering door de federale politie evalueren.

- Aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ieder nuttig voorstel doen betreffende de materies inzake de bevoegdheden van de federale politie. 

- De opmaak van de begroting en de controle van de uitvoering ervan leiden en coördineren.

- Erover waken dat de federale politie en haar leden over voldoende en aan de uitvoering van hun opdrachten aangepaste logistieke middelen beschikken.

- Er zorg voor hebben dat de kwaliteit van de opleidingen van de personeelsleden van de geïntegreerde politie voortdurend op een voldoende peil blijft.

- Erover waken dat het opleidingsniveau van de personeelsleden van de federale politie voortdurend op een voldoende peil blijft.

- Het onderzoek en de onwikkeling inzake de organisatie en de werking van de politiediensten en de voorbereiding van de federale normen ter zake