Ons land is bereid militairen mee te sturen op schepen die langs de gevaarlijke zone voor de kust van Somalië varen, waar piraten actief zijn. Dat heeft de regering vanmorgen beslist. De reders moeten wel de factuur meebetalen.

Belgische koopvaardijschepen kunnen bescherming vragen van Belgische militairen tegen piraterij voor de kust van Somalië, indien de Europese operatie Atalanta die bescherming niet kan verzekeren. De reders zouden een beroep kunnen doen op acht militairen per schip.

Het waren de reders zelf die hadden gevraagd om militaire bescherming van hun schepen, na de kaping van het Belgisch schip de Pompei. De beslissing van de regering houdt in dat schepen eerst bescherming moeten vragen aan de Europese vloot in het kader van de operatie 'Atalanta'. Die loopt momenteel al in de regio. Binnenkort vertrekt het fregat 'Louise Marie' om de vloot te versterken. 

Indien de Europese missie de bescherming niet kan verzekeren, kunnen de reders een beroep doen op in principe acht militairen per schip. In tegenstelling tot eerdere berichten verduidelijkte minister van Defensie Pieter De Crem na afloop van de ministerraad dat er geen lid van de federale politie mee aan boord gaat. De acht personen zijn uitsluitend militairen en zijn binnen de 48 uur inzetbaar.

Over de uitvoeringsmodaliteiten van de beslissing wordt later nog beslist. De reders zullen de kosten vergoeden die uit de inzet van de troepen voortvloeien. Volgens minister De Crem bedraagt de forfaitaire kost van een missie, die zowat een week in beslag neemt, 115.000 euro. De beslissing slaat op een periode die ingaat begin mei en eind juni afloopt.

Elke reder zal ook moeten aantonen dat zijn schip voldoende verzekerd is voor de regio. Defensie kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van piraterij aan het schip, de lading en de bemanning. De beslissing om al dan niet op te treden tegen piraten ligt bij de militaire teamleider. De Crem wees er nog op dat ons land binnen de Europese Unie, op Frankrijk na, het enige is met een dergelijk aanbod.

Eind juli voorziet de regering een eerste evaluatie.