"De manier van doen van Annemie Turtelboom is onaanvaardbaar", zo reageerde de minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) woensdagavond op eerdere verklaringen van de minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld). Die stelde in de loop van woensdag dat "men bij Arena duidelijk iets te verbergen heeft".

"Ik ben de enige die naar de ministerraad komt met cijfers over de opvang van asielzoekers. We hebben Annemie Turtelboom uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep en de nota werd daar dinsdag besproken. Alles werd op tafel gelegd. We hebben niets te verbergen. Gezien de informatie waarover ze beschikt is het dus absoluut niet correct om twijfel de zaaien over de kwestie. Zijzelf heeft nooit cijfers voorgesteld", aldus Marie Arena.

De PS-minister is van plan om donderdag naar aanleiding van de ministerraad naar Annemie Turtelboom toe te stappen en haar te zeggen dat haar manier van doen onaanvaardbaar is. "Het kan voorvallen dat een minister niet akkoord gaat, maar dat is geen reden om dergelijke verklaringen te doen net voor een ministerraad en na de bijeenkomst van een werkgroep waar alle nodige informatie is gegeven", aldus Arena.

Zeshonderd mensen wachten nog op de eventuele toekenning van een medisch statuut, aldus de minister van Maatschappelijke Integratie. Turtelboom heeft echter geen artsen om die dossiers te laten onderzoeken en dus wachten die mensen nog altijd, vervolgt ze. "Zij (Turtelboom, nvdr) heeft niets gedaan op vlak van immigratie en toch permitteert ze het zich om kritiek te leveren op anderen", besluit de PS-minister.