Voormalig provincieraadslid van de Open Vld voor Vlaams-Brabant Danny Smagghe heeft zich woensdag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zijn uitspraken over allochtonen in de zomer van 2003. Naar aanleiding van incidenten met enkele jongeren in de provinciale domeinen van Diest en Huizingen stelde hij voor alle allochtonen de toegang te weigeren. Volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding was dat aanzetten tot discriminatie.

In de uitermate warme zomer van 2003 kwam het in de provinciale domeinen van Diest en Huizingen tot incidenten met jongeren van allochtone origine die uit het Brusselse kwamen. Dat bracht Smagghe ertoe om op 11 augustus een persbericht de wereld in te sturen waarin hij een verregaand voorstel deed om alle allochtone jongeren de toegang te weigeren tot alle provinciale domeinen. "Ik vind het jammer voor de vreemdelingen die zich wel correct gedragen, en dat is de meerderheid, maar blijkbaar is het onmogelijk het kaf van het koren te scheiden", klonkt het toen uit de mond van Smagghe.

Een dag later herhaalde hij dat voorstel op de regionale televisiezenders RingTV en tvbrussel. Nadat hij door onder andere partijgenoot Karel De Gucht zwaar op de vingers was getikt, zwakte Smagghe zijn voorstel af en ondertekende hij zelfs een gezamenlijke verklaring met Tarik Fraihi van KifKif en Fouad Ahidar van het toenmalige Spirit. Desondanks legde het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding klacht met burgerlijke partij neer.

Donderdagochtend, bijna zes jaar na de feiten, verscheen Smagghe dan voor de correctionele rechtbank. Daar zei Smagghe dat zijn uitspraak vooral provocatief bedoeld was om de bestendige deputatie tot actie aan te zetten maar het CGKR zag dat anders. "De uitspraken kunnen niet anders geïnterpreteerd worden dan discriminerend en aanzettend tot segregatie", zei meester Dewandeleer voor het Centrum. "Er wordt een onderscheid en een verschillende behandeling voorgesteld op basis van ethnische afkomst."

Het openbaar ministerie kon zich na zes jaar verzoenen met een eenvoudige schuldigverklaring omdat de redelijke termijn overschreden was, maar Smagghe vroeg bij monde van zijn advocaat, meester Hugo Coveliers, de vrijspraak. "Er was wel degelijk een probleem en enkel met allochtone jongeren. Meneer Smagghe heeft dat probleem vastgesteld en als democratisch verkozene een oplossing voorgesteld. Als dat al niet meer mogelijk is, is het ver gekomen. Bovendien bewijzen mediaberichten uit de zomer van 2008 dat hetzelfde probleem nog steeds bestaat."

De uitspraak valt op 29 mei.