De kans bestaat dat het virus van de Mexicaanse griep geleidelijk afzwakt tot een zogenaamd "normaal" griepvirus. Het European Center for Disease Control heeft die hypothese woensdag geopperd en viroloog Marc Van Ranst van het Interministerieel Commissariaat Influenza beaamt die mogelijkheid.

De professor vindt het wel nog veel te vroeg om te stellen dat dat op dit moment het geval zou zijn. Hij opperde ook een aantal hypothesen over de reden waarom het virus nu plots zo hevig opduikt.

"Het is inderdaad zo dat het Mexicaanse griepvirus in de komende maanden of jaren zou kunnen afzwakken tot een zogenaamd normaal griepvirus", zegt professor Van Ranst. "Dat is eigenlijk de normale evolutie van een griepvirus. Als een dergelijk virus overgaat van de ene diersoort naar de andere, van dier op mens in dit geval, dan valt het eerst in alle hevigheid aan en maakt het dodelijke slachtoffers. Maar een virus heeft eigenlijk als doel zijn genetisch materiaal te verspreiden en patiënten doden is daarvoor nefast. Daarom zal het zich aanpassen en in sterkte afnemen."

Het griepvirus dat deze winter de ronde deed, is daarvan een goed voorbeeld, aldus de viroloog. "Het H3N2-virus is eigenlijk het virus van de zogenaamde Hong Kong-griep dat in 1968 een pandemie veroorzaakte. Dat is in de loop der jaren afgezwakt tot een normale wintergriep. Het is hoogst uitzonderlijk dat een griepvirus in de andere richting muteert of evolueert en sterker wordt."

Volgens professor Van Ranst is het evenwel nog veel te vroeg om te stellen dat het virus van de Mexicaanse griep nu al in sterkte zou aan het afnemen zijn. Wel is het zo dat het virus voorlopig alleen in Mexico dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. "Al moeten we voorzichtig zijn met de cijfers over slachtoffers die uit Mexico komen", zegt de professor. "Niet alle dodelijke slachtoffers zijn daar aan het griepvirus overleden."

Waarom het Mexicaanse griepvirus nu plots zo hevig huishoudt in Mexico, daar heeft de professor voorlopig het raden naar. Hij ziet wel een aantal mogelijke hypotheses. "Allereerst kan het inderdaad gaan om een nieuw griepvirus dat nog onbekend was en dat is ook de belangrijkste hypothese", gaat de viroloog verder.

"Een andere hypothese is dat het zou gaan om een combinatie van twee virussen die toevallig tezamen patiënten besmetten. Daarbij verzwakt het eerste virus de patiënt waarna het tweede de verzwakte patiënt nog eens extra op de proef stelt. Ook mogelijk is dat dit Mexicaanse griepvirus al een aantal maanden de ronde deed in Mexico en daar gemuteerd is naar een ernstiger vorm.

Tenslotte kan het ook dat de Mexicaanse slachtoffers verzwakt waren door luchtvervuiling of ondervoeding. Die laatste vier hypotheses, twee virussen, een gemuteerd virus, luchtvervuiling en malnutritie, zijn echter veel minder voor de hand liggende mogelijkheden."