Het kernkabinet zet het licht voorlopig nog niet op groen voor het inzetten van militairen op Belgische schepen tegen piraterij in de Golf van Aden. Over het principe lijkt er eensgezindheid, maar er moeten nog punten uitgeklaard worden rond veiligheid en kosten. Morgen wordt opnieuw over de kwestie vergaderd.
Een interkabinettenwerkgroep buigt zich vanmiddag over de resterende knelpunten voor het inzetten van de Belgische militairen.
 
Kostprijs
 
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stipt enkele punten aan. 'Wat wordt de prijs die we doorrekenen aan de reders? Wat als het gaat om een Belgisch schip met een niet-Belgische kapitein? Dat zijn zaken die nog moeten uitgeklaard worden.'
 
De Gucht vindt het in elk geval logisch dat de reders een bijdrage leveren in de kosten voor het inzetten van de militairen. Hij wijst er ook op dat niet elk schip dat door de betrokken regio vaart bescherming nodig heeft. De komende weken passeren nog verschillende Belgische schepen door de Golf van Aden.
 
Politie-agenten
 
Naast de inzet van militairen wordt ook de mogelijkheid voor het inschakelen van politie-agenten onderzocht. Agenten zouden kunnen worden ingezet om arrestaties te verrichten.
 
Vicepremier Laurette Onkelinx vindt alvast dat het akkoord 'strikte voorwaarden moet bevatten rond geld en veiligheid'. Zij onderstreepte samen met vice-premier Joëlle Milquet dat het alleszins moet gaan om een 'tijdelijke opdracht'.