Nog geen definitieve beslissing over toelage LDD
Foto: rr

De bevoegde organen van de Kamer hebben nog geen definitieve beslissing genomen over de vraag of Lijst Dedecker een fractie blijft. In afwachting van die beslissing werden op basis van de adviezen van de diensten van de Kamer de materiële voordelen van de LDD-fractie 'ten bewarende titel' bevroren. Dat meldt de Kamer dinsdag.

Volgens een bericht in Het Laatste Nieuws zou LDD vanaf vrijdag de toelage van de Kamer verliezen, zo'n 250.000 euro per jaar. Aanleiding is de overstap van Dirk Vijnck naar Open VLD.

Door die overstap telt Lijst Dedecker niet langer vijf, maar vier Kamerleden. Om als fractie te worden erkend, moet een partij vijf Kamerleden tellen. Door de ingreep zou de partij negen medewerkers moeten opzeggen en zou Jean-Marie Dedecker zelf de voordelen van een fractieleider verliezen.

Tot de groep van negen parlementaire medewerkers die Lijst Dedecker verliest, behoren onder meer Jan Van Brussel, de rechterhand van Dedecker, en woordvoerder Piet Deslé, die straks de lijst trekt voor het Brussels Parlement.

Jean-Marie Dedecker zelf is zijn 2.000 euro bruto als fractieleider kwijt en zijn chauffeur. Bovendien is hij fractieleider af en beslist hij voortaan niet meer mee over de werkzaamheden van de Kamer.

Dedecker hekelt dat men zich op artikel 11 van het Kamerreglement baseert, dat stelt dat een fractie uit minstens vijf leden bestaat. Volgens hem negeert men artikel 158, dat zegt dat de fracties worden vastgelegd bij het begin van de legislatuur, toen LDD dus vijf verkozenen telde.

Een officiële beslissing is er evenwel nog niet, zo blijkt uit een mededeling van de Kamer dinsdag.

'In afwachting van een definitieve beslissing van de bevoegde organen van de Kamer over de vraag of Lijst Dedecker al dan niet een erkende politieke fractie blijft, werden op basis van de adviezen van de bevoegde diensten van de Kamer, ten bewarende titel, de materiële voordelen toegekend aan de LDD-Kamerfractie bevroren', luidt het.

'Dit werd uitdrukkelijk aan de heer Jean-Marie Dedecker meegedeeld in een schrijven van 27 april dat aan hem bezorgd werd'.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig