Criminelen kunnen strafvordering afkopen
Carl Devlies Foto: © HERWIG VERGULT
BRUSSEL -   Criminelen die tot 20 jaar cel riskeren, zullen in de toekomst de strafvordering kunnen afkopen met een geldboete. Dat meldt Carl Devlies (CD&V), staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding. Het initiatief moet wel uitgaan van de onderzoeksrechter of procureur des konings.

De geplande wetswijziging is uniek in de wereld. Ze voorziet in een verregaande vorm van 'plea bargaining' (onderhandelen over de strafvordering), zeker voor een continentaal rechtssysteem als dat in België, aldus De Tijd zaterdag.

Maar Devlies preciseert dat zijn voorstel niet de invoering impliceert van het Angelsaksische 'plea bargaining'. Het voorstel handelt enkel over de uitbreiding van het in ons rechtsbestel al bestaande systeem van minnelijke schikking, zo zegt hij.

  Minnelijke schikkingen worden voorgesteld door de onderzoeksrechter of de procureur des konings. Het initiatief kan enkel van hen uitgaan. Van onderhandelingen met criminelen is geen sprake.

De wetswijziging beoogt vooral een efficiëntere gerechtelijke aanpak van de financiële criminaliteit. Devlies wil vermijden dat complexe fraudezaken jarenlang aanslepen, terwijl de procedure snel kan worden afgerond via een passende geldboete. Maar op advies van het college van Procureurs-Generaal heeft Devlies het systeem niet beperkt tot fraude maar het uitgebreid tot alle misdrijven.

Op elk moment, zolang er nog geen definitief vonnis of arrest is, zal het parket of de onderzoeksrechter de strafvordering kunnen laten vallen in ruil voor de betaling van de overeengekomen boete.

Critici waarschuwen voor klassenjustitie. Devlies: 'Wie geld heeft, kan een schikking betalen. Maar wat rijke criminelen nu uitgeven aan advocaten, zullen ze morgen aan een schikking betalen.'