Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt dat de Belgische wetgeving omtrent koppelverkoop snel wordt aangepast na de uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg donderdag. Dat oordeelde dat het Belgische verbod op koppelverkoop in strijd is met het Europees recht. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is voorzichtiger.

"De Belgische regering moet dringend haar verantwoordelijkheid opnemen en de huidige wet op de handelspraktijken vervangen door een moderne nieuwe wet die op één lijn zit met Europa", aldus Philippe Lambrecht, secretaris-generaal van het VBO.

Het NSZ wijst erop dat de uitspraak van het Europees Hof van Justitie "geen veroordeling" is van koppelverkoop. De organisatie waarschuwt er ook voor om de uitspraak niet aan te grijpen om andere regels zoals bijvoorbeeld het verbod op het verkoop met verlies of het verbod op misleidende praktijken en oneerlijke concurrentie overboord te gooien.

"Het is niet omdat het Europees Hof van Justitie zegt dat koppelverkoop niet mag worden verboden dat nu op de gaspedaal moet worden geduwd om alles toe te laten", stelt het NSZ. "Het is niet omdat het Hof deze uitspraak heeft gedaan dat we nu hals over kop onze Belgische wetgeving moeten aanpassen en alles moeten toelaten", meent NSZ-voorzitster Christine Matteeuws.

De zelfstandigenorganisatie pleit ervoor om eerst na te gaan wat de uitspraak van het Hof van Justitie inhoudt vooraleer het dossier met alle betrokken partijen te bekijken. 

De organisatie is voorstander van een aanpassing van de regeling inzake koppelverkoop. Het NSZ wil zijn standpunt nu verder uitwerken. "Maar het verbod van verkoop met verlies en transparantie van prijzen en duurtijd van acties moeten in elk geval behouden blijven", luidt het.