Ecolo trekt met dezelfde slogan naar de regionale en Europese verkiezingen: "Il est temps de passer au vert" (het wordt tijd om over te schakelen naar groen). Met de slogan wil de partij de duurzame oplossingen uit haar verkiezingsprogramma in de verf zetten en benadrukken dat ze bereid is regeringsverantwoordelijkheid op te nemen. "We moeten dan wel versterkt uit de verkiezingen komen", beklemtoonden de covoorzitters Isabelle Durant en Jean-Michel Javaux maandag op een persconferentie.

Ecolo stelde maandag haar campagneslogan voor. De Franstalige groenen schoven daarnaast tien prioriteiten voor de volgende legislatuur naar voren. Die zijn gegroepeerd in vier thema’s: milieu, werk en solidariteit, onderwijs en opleiding en democratie. De prioriteiten gelden zowel voor de regionale als de Europese verkiezingen. "De inzet voor beide verkiezingen is immers dezelfde", luidde het.

Wat milieu betreft zet Ecolo vooral in op een verbetering van de isolatie van gebouwen, investeringen in openbaar vervoer en de strijd tegen vervuiling. Inzake werk legt de partij vooral de nadruk op een groene economie en investeringen in sociaal beleid en huisvesting. Daarnaast staan kwalitatief onderwijs, kinderopvang en goed bestuur centraal.

In antwoord op een vraag over toekomstige coalities verwezen de covoorzitters naar de situatie in Brussel, waar Ecolo pleit voor het voortzetten van een olijfboomcoalitie. Het gaat volgens hen om een logische keuze. "Wij zijn tevreden over de vijf voorbije jaren. Voor Wallonië en de Franse gemeenschap liggen de kaarten anders. Daar zaten we niet in de regering. Alles hangt af van het project. En dan moet ook nog duidelijk zijn met welke PS moet worden onderhandeld: die van Happart, Daerden/Marcourt of Magnette?".