Nog geen contact met gekaapt Belgisch schip
copyright: nasa blue marble Foto: rr

Er heeft nog steeds geen contact plaatsgevonden met het gekaapte schip Pompeï, de bemanning of de kapers. Het schip zou aan de huidige snelheid van zeven knopen tegen woensdagmiddag de Somalische kust bereiken.    

 

Uit recente luchtafbeeldingen blijkt dat de Pompeï sinds zaterdag 270 km heeft afgelegd in de richting van de Somalische kust.  Het schip is zondag van koers veranderd. De boot was eerst onderweg naar de Seychellen. Uit luchtbeelden blijkt dat de Pompeï nog steeds een kleiner vaartuig meesleept. Dat bevindt zich ongeveer 60 meter achter het schip.

Er is ondertussen een opsporingsonderzoek opgestart onder leiding van procureur Johan Delmulle. Omwille van het lopende onderzoek kan het crisiscentrum voorlopig weinig informatie vrijgeven.

Volgens Jaak Raes, directeur-generaal van het crisiscentrum, werden op de coördinatievergadering van zondag verschillende opties en draaiboeken geanalyseerd en overwogen. Maandag wordt de situatie aan een beperkte ministerraad voorgelegd.

Druk uitoefenen

Twee Franse schepen en een Spaans oorlogschip zijn op weg naar het schip. Het is niet de bedoeling dat de schepen de Pompei zullen enteren. Ze komen in de eerste plaats om te observeren en druk uit te oefenen. Vanuit de Seychellen is ook een klein observatievliegtuig opgestegen.

Aan boord van de Pompei bevinden zich tien bemanningsleden: een Nederlandse kapitein, vier Kroaten, drie Filipijnen en ook twee Belgen. Het gaat om Jan Verplanken (42) en James Law (38). Verplanken woont in Oostende en heeft de functie van Chief Mate, eerste vervanger van de kapitein op het schip. Law woont in Blankenberge en oefent de functie van tweede officier uit.

Stil alarm

Om 5.30 uur zaterdagmorgen verzond het schip dat onder Belgische vlag vaart een 'stil alarm' toen het langs de Oost-Afrikaanse kust voer. Een 'stil alarm' is een standaardboodschap die werd gecreëerd in de strijd tegen het terrorisme. Iets voor 6 uur werd een tweede internationaal alarm verspreid voor het melden van piraterij. Tenslotte werd ook nog een e-mail verzonden met het woord 'piracy'.

Schip vaart naar Somalische kust

Zaterdagmiddag nam een van de piraten telefonisch contact op met het persagentschap Reuters. Hij vertelde dat het schip naar Haradhere in centraal-Somalië zal varen.

Het lokalisatiesysteem van de Pompei is uitgeschakeld, maar een helikopter van de Navo-vloot is over het schip gevlogen en heeft de kaping visueel bevestigd. Het schip sleept een kleinere boot mee, vermoedelijk het vaartuig van de piraten.

De Pompei bevond zich zaterdag zo'n 700 km van de Somalische kust en ongeveer 150 km van de havenstad Victoria op de Seychellen. De boot zou een snelheid halen van 5 à 6 knopen. Aan die snelheid bereikt het schip binnen 5 of 6 dagen de Somalische kust.

Losgeld

Het crisiscentrum van de regering volgt de situatie op de voet, samen met de verschillende betrokken overheden en ondernemingen.

Het Crisiscentrum verwacht dat er 'vroeg of laat' een vraag om onderhandelingen zal komen van de kapers. De motieven voor de kaping zijn nog niet duidelijk maar het Crisiscentrum sluit een mogelijke vraag om losgeld niet uit. Volgens Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum, heeft de Pompei geen kostbare lading. 'De bemanning en het schip zelf zijn het meest kostbaar', aldus de directeur-generaal.

De families van de twee betrokken Belgen krijgen ondertussen psychologische bijstand van de firma's De Nul en DEME en van de lokale politie.

Steenstorter

De Pompei is voor een deel eigendom van de baggerfirma De Nul. Ook DEME, NV Herbosch-Kiere en NV Decloedt en zoon zijn mee eigenaar van het schip. De Pompei is geen echt baggerschip maar een steenstorter. Die schepen vervoeren steenladingen en storten die in zee. De stenen worden gebruikt om pijpleidingen te bedekken, offshore-installaties te beschermen en om dijken te creëren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig