De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat buitenlandse hulp voorlopig niet nodig is, nadat het land deze morgen getroffen werd door een zware aardbeving. De Europese Commissie en de Antwerpse spoedarts Beaucourt boden al hun hulp aan.

De Italiaanse minister had contact met verschillende collega's. Iedereen wil het getroffen land helpen, maar voorlopig is er nog geen specifieke nood aan buitenlandse hulp.

José Manuel Barosso, de voorzitter van de Europese Commissie, betuigde zijn deelneming aan de slachtoffers.
'De Commissie volgt met veel aandacht de situatie van nabij. Het waarnemings- en informatiecentrum van de EU staat in nauw contact met de civiele bescherming in Italië. We verwachten niet dat zal gevraagd worden naar middelen om te zoeken naar slachtoffers of om hen te redden. Als het centrum moet tussenkomen, zal dat eerder zijn om onderdak te geven aan zij die geen huis meer hebben door de aardbeving.'

Ook de Antwerpse urgentiearts Luc Beaucourt is bereid een aantal medische ploegen ter beschikking te stellen voor hulpverlening na de aardbeving. De spoedarts hoopt vanavond al naar Italië te kunnen reizen om de reddingswerkers zo snel mogelijk bij te staan.

Het jaarlijkse Solidariteitsfonds van de EU voor natuurrampen bedraagt 1 miljard euro. In 2003 kreeg Italië al een som van 47,6 miljoen euro in vergelijkbare omstandigheden.