Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse regering over het samenvoegen van de terreinen Chartreuse en Loppem vrijdag, pleit Voka West-Vlaanderen voor de inplanting van 50 hectare nieuw regionaal bedrijventerrein aan de E40 In Jabbeke. De inplanting past volgens adviseur Bernard Maenhoudt van Voka West-Vlaanderen binnen de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge. Voka hoopt nog voor 7 mei op een doorbraak.

De jongste jaren lag de inplanting en realisatie van nieuwe bedrijventerrein in de regio Brugge stil door de afbakeningsprocedure voor het regionaal stedelijk gebied Brugge. Die afbakening werd overschaduwd door het stadiondossier. Nu de Vlaamse regering vrijdag schot in de zaak bracht, pleit Voka West-Vlaanderen dat ze ook doorzet en nog voor de verkiezingen, Jabbeke aanduidt als locatie voor 40 tot 50 hectare bijkomend regionaal bedrijventerrein.


"De site in Jabbeke is de beste oplossing als we snel bijkomende ruimte voor de ondernemingen willen realiseren", concludeert Bernard Maenhoudt van Voka West-Vlaanderen. "Uit onderzoeken blijkt dat er 119 hectare bijkomende bedrijventerreinen nodig zijn in de Brugse omgeving. Dit wordt bevestigd door het burgemeestersoverleg van Brugge, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Damme. De West-Vlaamse Resoc's (Regionaal Sociaaleconomische Overlegcomités, nvdr) zien een behoefte van 218 hectare tot 2022."

Voka vreest dat de administratie voor ruimtelijke ordening van de Vlaamse overheid de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen zal beperken tot maximum 77 hectare. "Wij blijven aandringen op 119 hectare", verduidelijkt voorzitter Jean-Pierre Saelen van Voka Brugge. 
 

De 119 hectare wordt volgens Voka het best opgedeeld in 20 hectare lokale bedrijventerreinen in de vijf gemeenten, 10 hectare voor het inmiddels gerealiseerde B-park, 15 hectare voor de headquarterszone in Brugge-zuid, 10 hectare voor de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen en circa 65 hectare voor nieuwe gemengde regionale bedrijventerreinen.


Volgens Voka West-Vlaanderen moet voor de realisatie van een nieuw gemengde bedrijventerrein worden afgestapt van de as Brugge-Zeebrugge (N31-expresweg) omdat die verzadigd is. Een uitbreiding van de bedrijvenzone naast de E40 in Jabbeke is volgens Bernard Maenhoudt de beste optie. De terreinen zijn vlot ontsloten en de verwerving ervan kan vlot verlopen. Dit in tegenstelling tot andere terreinen in de Brugse deelgemeente Sint-Pieters (Blankenbergse Steenweg) en Oostkamp (Vliegweg).