Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) is niet van plan om de kandidaat-burgemeesters van de faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem te benoemen. Als de drie kandidaat-burgemeesters de komende regionale verkiezingen correct organiseren, wil hij de zaak wel opnieuw evalueren.

De drie kandidaat-burgemeesters maakten dinsdag bekend dat ze voor de derde keer een voordracht zullen indienen. 'Dit is het begin van de kiescampagne van het FDF', zegt minister Keulen hierover.

'Er is geen nieuw element in het dossier. En de reactie van mijnheer Thiéry (kandidaat-burgemeester van Linkebeek) laat uitschijnen dat ze hun gedrag niet gaan verbeteren', zegt Keulen. 'Ik blijf dan ook op mijn lijn en handhaaf de niet-benoeming'.

De drie burgemeesters verwijzen naar de aanbeveling van het congres van lokale besturen van de Raad van Europa om hen alsnog te benoemen. 'Dit is een congres van burgemeesters, een politiek orgaan dat geen juridisch bindende uitspraken kan doen', zegt Keulen hierover. 

'Ik pas de wet toe, als ze vinden dat ik dat niet correct doe moeten ze naar de Raad van State stappen om mijn beslissingen aan te vallen', zegt de Open VLD-minister. 

Keulen zegt dat het belangrijk is dat de drie de komende regionale verkiezingen organiseren 'conform de wetten en decreten en de omzendbrief-Peeters'. Volgens de minister heeft de Raad van State ook geoordeeld dat de omzendbrief-Peeters ook geldt voor verkiezingen die de federale regering organiseert, wat het geval is bij de regionale verkiezingen.

'Als ze de verkiezingen correct organiseren, dan zal ik alles evalueren', zegt Keulen.