België controleert gsm-straling niet
Foto: mc

Sinds 15 januari is er in België geen enkele stralingscontrole van gsm-zendmasten meer gebeurd. Het federale controleorgaan is met die taak gestopt, omdat het plots haar bevoegdheid niet meer is. En de regio’s hebben niet gezorgd voor een alternatief.

 

Telecomregulator BIPT, een federale instelling, voert sinds jaar en dag de controle van gsm-zendmasten uit. Zo moeten de ingenieurs nagaan dat er niet aan een te hoog vermogen wordt gewerkt om de volksgezondheid niet te schaden. Maar die controles vinden al twee maanden niet meer plaats.

“Sinds 15 januari heeft het BIPT geen enkele controle meer uitgevoerd,” zegt ingenieur David Erzeel. Dat komt door een arrest van het grondwettelijk hof op dat stelt dat stralingsnormen een gewestelijke materie zijn geworden. Maar het BIPT is een federale instantie.

“Wij kunnen geen officiële documenten opstellen als we het risico lopen dat ze later ongrondwettelijk zullen worden verklaard,” stelt Erzeel. “Daardoor zijn we sinds 15 januari geen enkele keer ter plaatse geweest.”

Zo voerde het BIPT enkel nog controles uit die voor 15 januari werden aangevraagd, maar daar werd geen gevolg meer aan gegeven in de vorm van een officieel document. Nieuwe controle-aanvragen belanden op een wachtlijst.

Regio’s blijven doof voor oproep

De ingenieur stelt dat er werd gehoopt op een eigen initiatief van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar die initiatieven bleven uit. “We hoopten dat de gewesten zelf instellingen zouden oprichten, maar daar wachten we nu al twee maanden op. Ondanks herhaalde vragen van het BIPT, ontvangen wij geen teken van leven.”

Het enige gewest dat er wel mee bezig is, is Brussel. Daar heeft het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) de materie naar zich toe getrokken. “Maar zij hebben die expertise niet in huis,” stelt Erzeel. Daarom zou de BIM om de haverklap op de deur van het BIPT hebben staan kloppen, vragend om hulp. Ondertussen zou de situatie bij de BIM wel verbeterd zijn.

In Vlaanderen en Wallonië is er nog niets concreets uit de bus gekomen. Het is nu de bevoegdheid van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V), maar bij het BIPT leeft de indruk dat er ook niets zal veranderen voor de verkiezingen. 

In Wallonië is het zowaar nog schrijnender. Daar is wel een aanzet tot een ontwerp van decreet gegeven, maar ondertussen is het er homeles tussen de ministers Antoine en Lutgen, beiden partijgenoten binnen CDH. Lutgen stelt dat gsm-masten zijn verantwoordelijkheid zijn, als minister van Leefmilieu. Maar dat is buiten Antoine gerekend, die als minster van Ruimtelijke ordening vindt dat gsm-masten, van plaatsing tot controle, onder zijn  bevoegdheid vallen. 

In een reactie stelt de woordvoerster van minister Crevits dat er in Vlaanderen wel degelijk werk van wordt gemaakt. Volgens Cybelle-Royce Buyck zal er nog voor de verkiezingen een ontwerp van decreet worden voorgelegd aan de Vlaamse regering. “De Vlaamse administratie is gestart met de voorbereiding van deze regelgeving. Samen met het BIPT wordt bekeken hoe de bestaande expertise best kan worden aangewend voor de noodzakelijke controles.”

Van Quickenborne hoopt op snelle oplossing

De voogdijminister van het BIPT, Vincent van Quickenborne (Open VLD) is zich bewust van het probleem. Maar hij denkt niet dat de volksgezondheid ondertussen in gevaar is. “We gaan ervan uit dat de operatoren niet in een klap hun zendvermogen gaan verhogen. Het is pas wanneer de strengere normen eraan komen (zoals recent voorgesteld in Brussel, red.) dat er echt gecontroleerd moet worden.”

Maar ideaal vindt de minister de situatie natuurlijk niet. “Die normen moeten natuurlijk gecontroleerd worden, en om dat te bereiken is er een werkgroep opgericht binnen het Overlegcomité. Wij rekenen erop dat er een akkoord zal komen tussen het BIPT en de gewestelijke milieudiensten,” stelt Van Quickenborne. “De kennis zit bij het BIPT, en die willen we gerust delen.”