De brouwerij van Jupiler (InBev) in Jupille heeft een collectie voorwerpen gekocht in de kleuren van het biermerk. Meer dan 2.000 voorwerpen van het merk Piedboeuf of Jupiler, die deel uitmaakten van privé-collecties, zijn door de brouwerij gekocht om ze te tonen aan het publiek. Het gaat onder meer om glazen, bierviltjes, plakkaten uit email, foto’s en beeldjes.
De grootste collectie behoorde toe aan Emile Delaunoy, voormalig bierbrouwer bij Piedboeuf. De tweede, die voornamelijk bestond uit foto’s en andere documenten, was in handen van Pascal Rubens, die ook in het bedrijf werkte.

Alle voorwerpen werden geïnventariseerd door een kunsthistoricus, die enkele heeft gedateerd. Sommige voorwerpen dateren uit de 19de eeuw. Hij heeft het gevarieerde karakter van de collectie benadrukt, waardoor ze uitzonderlijk wordt.

De collectie wordt binnenkort tentoongesteld zodat bezoekers de geschiedenis en de evolutie van het bedrijf kunnen ontdekken.